Dekorasyonda Loft Stili Nedir?

Paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponBuffer this pageFlattr the authorEmail this to someonePrint this page

Loft kelimesi sözlük anlamı olarak çatı katı, güvercinlik manasına gelmekte. Loft kelimesine yüklenen bir başka anlam ise Amerika’ da endüstriyel yapıların boş kısımlarını ifade eder. Dekorasyonla bu kelimenin ne bağlantısı var kısmına gelince, 1960 yıllarda özellikle sanatçı kesim daha rahat hareket etmek, çalışmalarını geniş, ferah mekanlarda sürdürmek amacıyla endüstriyel alanlarda terk edilmiş depolarda kendilerine yaşam mekanları oluşturdular. Böylece bir dekorasyon stilinin temellerini atmış oldular. Daha sonraki yıllarda bir yaşam stilinin oluşmasıyla daha rahat mekanlar oluşturma adına modern mimaride de kendine yer bulmuş oldu. Doğduğu yıllarda ucuz bir mekan olması dolaysıyla daha fazla tercih edilmesine rağmen günümüzde özellikli mekanlar arasına girdiği için fiyat olarak pahalı mekanlardan diyebiliriz. Loft dekorun en belirgin özelliklerine gelince.
dekorasyonda loft stili nedir
Endüstriyel bir yaşam stilinin izlerini taşıdığı için açık ve geniş yaşam mekanları sunarlar. YÜksek tavanlar, kapı ve bölmelerin az olması en belirgin özellikleri arasındadır.
dekorasyonda loft stili nedir
Genel itibariyle tuğla, beton, saç yüzeyler yaşam stilini bir parçasıdır. Ham malzemeler bu stilin ana malzemesidir.
dekorasyonda loft stili nedir
Aydınlatma elemanları, kablolar, su boruları vb. tesisat malzemeleri açıkta bırakılmıştır.
dekorasyonda loft stili nedir
Dekorasyonda büyük boyutlu mobilyalar tercih edilirken aksesuar olarak duvar tabloları genel itibariyle tercih edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*